Uddannede elektrofiskere gennemførte søndag, den 18. november 2018 den sidste af to befiskninger i Herredsbækken. Den samlede fangst af befiskningerne blev til 18 flotte moderfisk, som blev afhentet af dambruger Peter Holm, Lundby. Mange af moderfiskene var allerede ”iført” den brune gydedragt og er klar til strygning inden længe.

  • Her sejler flåden med besætning under den gamle bro i Vilsted og fiskeriet er lige straks i mål.
    Her sejler flåden med besætning under den gamle bro i Vilsted og fiskeriet er lige straks i mål.
Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fish Surprice

Onsdag den 25. september afholdt Løgstør Sportsfiskerforening sit årlige Fish Surprise arrangement, hvori deltog 12 kokke, 15 smagsdommere og vor nye køkkenchef Dorthe Adelsen.

De 5 hold kreerede hver i sær fiskeretter, som bestemt levede op til tidligere års høje standard.

Smagsdommerne var ikke i tvivl om, hvem der skulle have æren som årets vindere, nemlig Lars og Jeppe, som fremtryllede deres  ret ”Poisson de Sous Vide”.

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Havtur

Den 17. juli drog 4 lystfiskere på havtur med det gode skib Mågen. Det blev til adskillige torsk. Søren blev turens matchvinder idet han fangede en havtaske på 18 kg!! Efterfølgende fik Søren lavet et fint trofæ af havtaskens tandfyldte mund.

// Aage Grynderup

 

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Pighvarretur

Den 30. maj 2018 drog 5 lystfiskere på pighvarretur til Børsmose. Torben fangede 2 flotte pighvarre på henholdsvis 2,7 kg og 1 kg.

// Aage Grynderup

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sommerskolen 2018

I uge 27 fra den 2. juli til og med den 6. juli blev den årlige sommerskole med 18 deltagende juniorer afviklet i smukt og varmt sommervejr alle 5 dage.

De første 2 dage fiskede vi i Farsø Sø, hvor vi fangede 5 pæne gedder, samt flere aborrer og skaller. Søen gemte på andet end fisk, idet et løbehjul ”bed” på krogen.

Alle fangede fisk i Farsø Sø blev nænsomt genudsat.

De næste 3 dage fiskede vi i Gunderup Fiskesø. Her afprøvede vi forskellige fiskemetoder ved brug af endegrej, bait og orm. Hver deltager fik udleveret en fiskekasse med forskelligt grej, såsom spinnere, blink, kroge, stålforfang, svirvler, flåd m.m. Der blev fanget flere pæne regnbueørreder i Gunderup Fiskesø.
// Aage Grynderup

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Geddetur på Vilsted Sø

Dette galleri indeholder 5 billeder.

Løgstør Sportsfiskerforening afholdt søndag, den 6. maj den årlige geddetur på Vilsted Sø. 6 lystfiskere deltog i arrangementet, og der blev fanget 9 gedder. I båd 1 sad Jens Erik, Jesper og Hans som rorkarl. I båd 2 sad Christian, … Læs resten

Flere gallerier | Skriv en kommentar

Havtur med Mågen

Tre morgenfriske lystfiskere – Lars, Torben og Aage – drog 2. påskedag om morgenen kl 6.00 på havtur med “Mågen” fra Vorupør. Turen var som sædvanlig vellykket. Selvom det denne gang var lidt svært at finde frem til torskene, fik vi alligevel en fin fangst med hjem.

 

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Søndag, den 18. marts 2018 havde vi binding af kystfluer på programmet. Jeppe stillede sig til rådighed som instruktør for de 7 deltagere. De 3 timer, kurset varede, nåede alle at binde flere flotte eksemplarer af kystfluen ”Brenda” og ”Brendas Mor”.

Fluerne skal nemlig inden længe stå deres prøve i forbindelse med fiskekonkurrencen Thylands FjordCup den 7. og 8. april 2018

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lystfiskere og kommunale teknikere restaurerede Herredsbæk i fællesskab

Søndag den 9. oktober 2016 fik Herredsbæk øst for Vilsted Sø nyt liv på et kursus i vandløbsrestaurering, hvor 25 kommunale teknikere og lystfiskere fra Limfjordsoplandet lavede gydebanker for ørreder. Gydebankerne blev lavet efter en metode, hvor man kan sikre gode miljøforhold i vandløb uden at forringe vandløbenes evne til at lede væk fra markerne.

Foreningen Limfjordssammenslutningen (LFS) afholdt kurset i samarbejde med DTU Aqua og Havørred Limfjorden. LFS udgøres af understående organisationer, som til sammen har lige knap 4.000 lyst- og fritidsfiskere samt studerende som medlemmer.

Formålet med kurset var at give lystfiskerne i LFS og teknikere fra Limfjordsoplandets kommuner kompetence til at udføre mindre restaureringsprojekter i vandløb. Kurset havde tillige til formål at styrke det gode samarbejde mellem de frivillige og den kommunale vandløbsmyndighed. Kursisterne skulle sammen udføre konkrete restaureringsprojekter til gavn for bæk-, sø- og havørreder i strømmende vand.

Kurset indledtes om formiddagen på Ranum Kro med en teoretisk del, hvor 2 særdeles kompetente fiskeplejekonsulenter fra DTU Aqua – Jan Nielsen og Finn Sivebæk – underviste. Endvidere var der indlæg af projektleder Lars Nørgaard Bach fra Limfjordssekretariatet med bl.a. forslag om Havørred Limfjordens muligheder for at hjælpe de frivillige og kommunerne. Vandløbsmedarbejder Henrik Gorm Hansen fra Vesthimmerlands kommune fortalte i sit indlæg om vandløbsrestaureringer generelt set fra den kommunale vandløbsmyndighed og om, hvordan samarbejdet med de frivillige kan styrkes fremadrettet.

Om eftermiddagen fortsatte kurset med den praktiske del fordelt på to udvalgte steder i Herredsbæk på Årupvej syd for Vindblæs. Kursisterne blev opdelt i to hold med hver sin fiskeplejekonsulent som instruktør. De tilsandede gydepladser på de udvalgte steder blev restaureret med nyt gydegrus og skjulesten.

Efter en fælles evaluering sidst på eftermiddagen af resultatet af kursisternes anstrengelser drog kursisterne hjem med en god forståelse for, hvordan man kan forbedre forholdene for ørrederne i vore mindre vandløb uden at forringe vandløbenes evne til at lede vand væk fra markerne.

 

Øvrige billeder fra kursusdagen kan hentes fra forsiden på Limfjordssammenslutningens
hjemmeside:

www.limfjordssammenslutningen.dk

 Video – følg nedenstående link:

http://www.havorredlimfjorden.dk/nyheder/restaurering-i-herredsbaekken/

 

// Aage Grynderup

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

På havtur med Maagen fra Vorupør

5 medlemmer fra Løgstør Sportsfiskerforening var tirsdag, den 7. juni 2016 på havtur med det gode skib ”Maagen”, Vorupør med skipper Thøge Munk Jensen. Vi ankom til Vorupør kl. 4.45 og drog afsted med båden kl. 5.00.

Vejret var fint og næsten ingen vind. Thøge førte sin båd hen til flere gl. skibsvrag, hvor vi hurtig fangede flere torsk ”i den pæne ende” af vægtskalaen. Iflg. Thøge, så var han takket være de gode vejrforhold i stand til at manøvrere sin båd hen til netop den plet, hvor torskene befandt sig.

Det blev en fantastisk tur takket være skippers fornemmelse af de steder, hvor torskene opholdt sig, og håndteringen af sin båd. De 5 mand fra Løgstør Sportsfiskerforening fangede tilsammen 35 fisk, heriblandt et par lys- og mørksej.

// Aage Grynderup

  • Aage nåede ikke en samlet fangst på 100 kg, men 5 store torsk på gn. snit 6,5 kg blev godkendt!!

Facebook
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar