Lystfiskere og kommunale teknikere restaurerede Herredsbæk i fællesskab

Søndag den 9. oktober 2016 fik Herredsbæk øst for Vilsted Sø nyt liv på et kursus i vandløbsrestaurering, hvor 25 kommunale teknikere og lystfiskere fra Limfjordsoplandet lavede gydebanker for ørreder. Gydebankerne blev lavet efter en metode, hvor man kan sikre gode miljøforhold i vandløb uden at forringe vandløbenes evne til at lede væk fra markerne.

Foreningen Limfjordssammenslutningen (LFS) afholdt kurset i samarbejde med DTU Aqua og Havørred Limfjorden. LFS udgøres af understående organisationer, som til sammen har lige knap 4.000 lyst- og fritidsfiskere samt studerende som medlemmer.

Formålet med kurset var at give lystfiskerne i LFS og teknikere fra Limfjordsoplandets kommuner kompetence til at udføre mindre restaureringsprojekter i vandløb. Kurset havde tillige til formål at styrke det gode samarbejde mellem de frivillige og den kommunale vandløbsmyndighed. Kursisterne skulle sammen udføre konkrete restaureringsprojekter til gavn for bæk-, sø- og havørreder i strømmende vand.

Kurset indledtes om formiddagen på Ranum Kro med en teoretisk del, hvor 2 særdeles kompetente fiskeplejekonsulenter fra DTU Aqua – Jan Nielsen og Finn Sivebæk – underviste. Endvidere var der indlæg af projektleder Lars Nørgaard Bach fra Limfjordssekretariatet med bl.a. forslag om Havørred Limfjordens muligheder for at hjælpe de frivillige og kommunerne. Vandløbsmedarbejder Henrik Gorm Hansen fra Vesthimmerlands kommune fortalte i sit indlæg om vandløbsrestaureringer generelt set fra den kommunale vandløbsmyndighed og om, hvordan samarbejdet med de frivillige kan styrkes fremadrettet.

Om eftermiddagen fortsatte kurset med den praktiske del fordelt på to udvalgte steder i Herredsbæk på Årupvej syd for Vindblæs. Kursisterne blev opdelt i to hold med hver sin fiskeplejekonsulent som instruktør. De tilsandede gydepladser på de udvalgte steder blev restaureret med nyt gydegrus og skjulesten.

Efter en fælles evaluering sidst på eftermiddagen af resultatet af kursisternes anstrengelser drog kursisterne hjem med en god forståelse for, hvordan man kan forbedre forholdene for ørrederne i vore mindre vandløb uden at forringe vandløbenes evne til at lede vand væk fra markerne.

 

Øvrige billeder fra kursusdagen kan hentes fra forsiden på Limfjordssammenslutningens
hjemmeside:

www.limfjordssammenslutningen.dk

 Video – følg nedenstående link:

http://www.havorredlimfjorden.dk/nyheder/restaurering-i-herredsbaekken/

 

// Aage Grynderup

Facebook
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.