Foreningen

Historie

I begyndelsen af august måned 1982 påbegyndte en initiativgruppe (Gunnar Nygaard/Aage Grynderup) de forberedende undersøgelser med henblik på at starte en lystfiskerforening i Løgstør. Samtidig hermed indledtes forhandlinger med fiskemester Hans J. Holm, Lundby om etablering af en “Put and Take sø”.
Initiativgruppen blev mødt med en meget stor forhåndsinteresse, hvilket resulterede i indrykning af en annonce i begyndelsen af november måned med følgende ordlyd:

Sportsfiskerforening
Ønsker du at deltage i f. eks. havture – filmaftener – foredrag – klubbens eget fiskevand m.v.? – så er chancen her nu.
Med henblik på en stiftende generalforsamling indbydes du hermed til at tegne dig til denne.
Tegning kan foretages i Løgstør Læder & Sport. Evt. yderligere oplysninger samme sted.


Initiativgruppen

Herefter udsendte initiativgruppen indkaldelse til 40 interesserede lystfiskere til stiftende general-forsamling onsdag, den 15. december 1982 i Løgstør Idrætsforenings klubhus på Havnevej.
23 lystfiskere mødte op til den stiftende generalforsamling, hvor foreningsvedtægter godkendtes og bestyrelse valgtes. Bestyrelsen konstituerede sig med Aage Grynderup som formand, Benny Chris-tensen som næstformand, Poul Erik Kornum som kasserer og Gunnar Nygaard som sekretær. Her-udover valgtes John Nøhr som menigt medlem af bestyrelsen. Løgstør Sportsfiskerforening var en realitet.


Himmerlands Fiskepark

Søndag, den 10. april 1983 blev Himmerlands Fiskepark i det bedst tænkelige vejr indviet i over-værelse af over 300 gæster. Borgmester Egon Rokkedahl, som stod for indvielsen af den 5.000 kvm store sø, landede også den første fisk, hvorefter fiskeriet blev givet fri. Egnens mange sportsfiskere tog straks Himmerlands Fiskepark til deres hjerte,og der var tæt besat af lystfiskere i alle aldre hele dagen. For familien Holm var en hel ny epoke lige begyndt. Vi siger TAK til Hans Jørgen og Krista Holm for godt samarbejde.
www.himmerlandsfiskepark.dk


Bjørnsholm Aa`s Fiskeriforening

Den 14. januar 1992 blev Bjørnsholm Aa`s Lystfiskerforening (i daglig tale Bjørnsholm Aa`s Ven-ner) dannet ved en stiftende generalforsamling i medborgerhuset i Overlade. Foreningens hoved-formål er bl.a. i samarbejde med Løgstør Sportsfiskerforening gennem udlejning af Bjørnsholm Aa, at skaffe medlemmer adgang til at udøve sportsfiskeri og at ophjælpe og pleje fiskebestanden i åen.
Den nye forening er det synlige resultat af arbejdet i en initiativgruppe bestående af lodsejere ved åen og lystfiskere fra Løgstør Sportsfiskerforening.

Fiskeriforeningens bestyrelse blev fra lodsejersiden repræsenteret af:

Peter Jensen (formand),
Ole Søndergaard Jensen (kasserer) og
Hans Eriksen

og fra lystfiskersiden af:
Aage Grynderup og
Torben Salling