Regler for lån af både

Regler for medlemmernes lån af foreningens både.

Bådene kan kun lånes af foreningen Bjørnsholm Aa´s Venner´s medlemmer, som har betalt det årlige medlemskontingent, og som har modtaget sin personlige medlemskode, der giver adgang til at oprette en reservation på den til bådene hørende kalender. Kalenderne findes på Løgstør Sportsfiskerforening hjemmeside www.logstorsportsfisk.dk under fanen ”Bådudlån”. Løgstør Sportsfiskerforenings sekretariat forestår administrationen af medlemsoptagelserne. Når du er ”logget ind” på bådudlån, kan du se, hvor bådene er opmagasineret. Bådene kan lånes enten for:

periode 1      i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 12.00 eller

periode 2      i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 19.00

Bådene skal være tilbage på opmagasineringsstedet senest ved udløbet af den aktuelle låneperiode.

Bådene må kun sættes i vandet fra slæbestedet i Vilsted ved P-pladsen. Bådene må ikke sættes i vandet direkte fra søbredden.

Følgende skal du huske når du henter båden og inden brug:

 • At læse og være bekendt med nærværende regler.
 • At aflevere en udskrift af reservationen på stedet, hvor båden er opmagasineret. Husk at sætte et flueben i boksen hvor der  står “send e-mail” når du reserverer. Du skal medbringe en udskrift af denne email når du låner bådene. (Se billede)Løgstør1
 • At hæve næsehjulet helt op og skrue det fast på traileren inden du kører.

Følgende skal du huske inden båden sættes i vandet:

 • At tage lysbommen af inden du triller båden i vandet.
 • Ikke at køre traileren længere ud end til fælgkanten (trailerakselen må ikke komme under vand!!)
 • At frakoble traileren og påsætte trailerlås samt hjullås inden du sejler ud.

Følgende skal du huske når båden skal op på traileren igen:

 • At sætte lysbommen på traileren igen.
 • At sætte remmen om båden og traileren.
 • At rengøre båden m.m. efter brug. Børsten bruges til at fjerne fiskeskel, ormerester o.l. Børste, klud, spand, vandøse og fangstbalje findes på båden.
 • Påse at der et ekstra sæt årer på båden.

Følgende skal du huske når du bragt båden tilbage til opmagasineringsstedet:

 • At sænke næsehjulet så traileren står vandret.
 • At påsætte trailerlås og hjullås samt låse porten til garage/skur.

Generelt:

 • Bådene må kun anvendes på Vilsted Sø.
 • Der må ikke anvendes nogen form for påhængsmotor til fremdrift af bådene.
 • Det skal være et voksent foreningsmedlem, som har kendskab til sejlads, der styrer/ror båden. Det er ikke tilladt at børn styrer/ror.
 • Alle om bord skal bruge redningsveste. Du skal selv sørge for, at medbringe redningsveste. Der er ikke redningsveste i bådene. Medbring mindst én mobiltelefon for en sikkerheds skyld.
 • Pas på lavt vand og sten, således båden ikke beskadiges.
 • Husk at melde evt. mangler og skader til foreningen efter brug på tlf. 2482 1768, 2045 8960, 6083 5104 eller 4081 1381.
 • Husk at værne om bådene, som er fælles eje, og husk at det er dig, som har ansvaret for evt. skader.
 • Husk at anvende den sorte balje til din fiskefangst.
 • Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn. Børn under 18 år og pensionister må fiske uden det statslige fisketegn.
 • Husk at iagttage fredningstider og mindstemål for fisk.  Se nærmere om reglerne herom på: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Fisk/Min_fred.htm
 • At iagttage de regler, som Naturstyrelsen har fastlagt for fiskeriet i Vilsted Sø. Se nærmere herom på den opsatte tavle ved P-pladsen i Vilsted.
 • Overtrædelser af reglerne kan medføre bortvisning fra forening.

Knæk og bræk og pas godt på jer selv. Bestyrelsen.