Arrangementer

PROGRAM FOR ÅR 2021 

Aflyst pga. Covid-19

13. februar   torsdag, afholder foreningen sin ordinære generalforsamling i vort klublokale i Byens Hus, Løgstør kl. 19.00. Se indkaldelse til generalforsamlingen omstående.
 22./23. febr.   Jagt- & Fiskerimesse i Messecenter Vesthimmerland. Vi deltager sammen med Bjørnsholm Aa´s Venner på stand nr. 706.
17. marts.  tirsdag, afholdes den succesrige og prestigefulde madaften ”Fisk Gourmet” i skolekøkkenet på Løgstør Skole når skolekøkkener er færdigrenoveret. Vi mødes på skolen kl. 17.00 og går straks i gang med at kreere vor private favorit fiskeret. Vi opdeles i hold med hver sin madopgave. Deltagerne vil blive indkaldt til et formøde, hvor forslag til fiskeretter fremlægges og madholdene fastlægges. Vor ægtefælle/samlever inviteres til kl. 19.00 og fungerer tillige som særlig udvalgte smagsdommere. Arrangementet slutter kl. 21.45. Udlæg for råvarer m.v. (husk kvittering) refunderes af foreningen. Ændres  datoen udsendes besked herom til alle via mail.  Tilmelding til Aage på 2482 1768 senest 20. februar 2020.
22. marts. søndag, binding af kystfluer, som foregår i vore klublokaler Østergade 5. 2. sal med Jeppe som instruktør. Vi møder kl. 9:00 og slutter kl. 11:30. Du medbringer dit eget fluebindingssæt (stik, trådholder, saks og lak). Bindematerialer, kroge m.m. er inkl. deltagerprisen. Foreningen råder over fluebindingssæt, som du kan låne. Af hensyn til indkøb af bindingsmaterialer bedes du tilmelde dig hurtigst til Aage på 2482 1768.
28. & 29. marts  lørdag og søndag afholder vi vor interne KystCup 2020. Fiskeriet foregår i Limfjorden fra Aggersundbroen til Hvalpsund. Hans stiller begge dage sit sommerhus i Ertebølle til rådighed for frokostpausen, hvor vi traditionen tro indtager en pølseret med alt det usunde. Husk at medbringe kaffe og brød til morgen- og eftermiddagspauser. Nærmere informationer og tilmelding til Hans på 4012 5908 senest 15. marts 2020.
3.maj, søndag afholder vi geddetur på Vilsted Sø. Der kan fiskes såvel fra land som fra båd. Der er også gode muligheder for bifangst såsom glubske aborrer og måske sø-ørreder. Vi forsøger at skaffe bådpladser til alle deltagere. Husk redningsvest og madpakke. Tilmelding senest 19. april 2019 til Hans på 4012 5908 eller på mail: Hans@Bioovn.dk


26. maj tirsdag arrangeres en fisketur på havet med det gode skib ”Maagen”. Se nærmere om turbåden her: http://www.maagen.com/ Bindende tilmelding hurtigst muligt til Torben på mobil 4081 1381 eller på mail: torbsalling@gmail.com


April/maj md. 2 dages pighvarretur m/overnatning til enten Vejers Strand mellem Blåvands Hug eller Henne Strand med gode muligheder for bifangst af store rødspætter.  Nærmere oplysninger og tilmelding til Hans på 4012 5908 eller Aage på 2482 1768 senest 15. marts 2020.

Juni måned Havbarstur til Hirtshals fra stranden neden for Fyret. Nærmere oplysninger om turen og tilmelding til Hans på 4012 5908 eller Aage på 2482 1768 senest den 15. maj 2020.
August måned  arrangeres en fisketur til molen i Sæby, hvor vi skal prøve at fange den smagfulde fjæsing med mulighed for bifangst af makreller, hornfisk og fladfisk. Nærmere oplysninger og tilmelding til Torben på 4081 1381 eller Aage på 2482 1768 senest 18. juli 2020
Uge 24 el. 28 forsøges arrangeret lakseture til Lilla Edet i Sverige for 2 hold, som deler en uge i mellem sig, med max. 4 personer på hvert hold. Nærmere oplysninger om turene fås ved henvendelse til Aage på telefon 2482 1768. Tilmelding til Aage snarest muligt og senest 15. april 2020.